PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

HERBAS d.o.o.
Starogradački Marof 70, 33405 Pitomača Kolodvorska BB, Budančevica,48362 Kloštar Podravski
CROÀCIA

web
herbas@herbas.hr
+385 48 816107

Assecadors
Cambra, a granel
Termogeneració
Universal container drier
Assecador d'herbes, granes, vegetals, bolets, etc
Cambra amb generador de calor, portable. Es un contenidor de transport marítim, amb les parets aillades tèrmicament. Capacitat d'assecatge: 40 cm de gruix i 9m3. Doble porta a l'entrada i una porta a l'altra costat pel generador de calor. El terra està fet de una planxa metàl·lica galvanitzada de 1,2 mm de gruix perforada amb forats de 3,2 mm de diàmetre. El terra és mòbil per permetre la càrrega i descàrrega de la planta.
Mitjana