PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

SCOLARI s.r.l.
Via Padana Superiore, 178 25035 Ospitaletto BS
ITÀLIA

web
info@scolarisrl.com
+39 0306848012

Assecadors
Cambra, a granel
Estàtic (aire calent)
Serie ES - estáticos
Assecat de productes que requereixen baixes temperatures i temps d'assecat prolongats (nous, pinyes, productes biològics...)
L'estructura és modular.El grup del producte pot variar entre 0,7 i 1,5 m.L'aire es pot escalfar amb cremadors de gas natural o GLP, recuperant aigua calente de grups de cogeneració.Poden instal·lar-se sistemes automatitzats.Hi ha la possibilitat d'adoptar la recirculació parcial de l'aire utilitzat en el procés d'assecat, per millorar el rendiment tèrmic.Els sistemes normalment s'instal·len sobre bases simples en locals ben ventilats o sota cobertes.
Gran