PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

TERMOPLIN
11400 Mladenovac, Kragujeva?ka 42 D
SÈRBIA

web
office@termoplin.rs
00381 11/6238 160-161

Assecadors
Cambra, a granel
Termogeneració
Floor dryers. SB 21Tp, SB 24Tp, SB 28Tp, SB 32Tp, SB 36Tp, SB 40Tp
Assecador de fruita, vegetals, fruits de bosc i plantes medicinals
Cambra amb terra foradat. Hi ha dos tipus: 1. contenidor prefabricat d'acer amb revestiment de panells. Les parts metàl·liques interiors están galvanitzades i pintades am pintura electrostàtica. 2. construcció estable on s'instal·la d'equip d'assecat. El generador tèrmic es situa al darrera de l'assecador, en una àrea físicament separada. Està connectat amb la cambra d'assecat amb un sistema de canals (proveïment i recirculació). El flux d'aire és horitzontal, al llarg de les safates. S'aconsegueix un fluix d'aire uniforme mitjançant persianes de regulació. L'escalfament de l'aire es fa amb un generador tèrmic amb un dosificador de combustible: pellets, estella, carbó, restes vegetals. El material fresc es situa per damunt del terra foradat a través del qual hi passa l'aire calent. L'aire humit s'extreu a l'exterior amb un canal d'ejecció i per succió en el generador tèrmic s'injecta la mateix quantitat d'aire fresc. Els canals de recirculació permeten usar l'aire recirculat, amb estalvi del cost. El procés es regula amb termostats i programadors. SB 21Tp: 50 kw. 21 m2. 1250-1500 kg/dia SB 24Tp: 65 kw. 24 m2. 1500-1750 kg/dia SB 28Tp: 75 kw. 28 m2. 1750-2000 kg/dia SB 32Tp: 85 kw. 32 m2. 2000-2250 kg/dia SB 36Tp: 100 kv. 36 m2. 2250-2500 kg/dia SB 40Tp: 120 kw. 40 m2. 2500-2750 kg/dia
Mitjana-gran