PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

NEU Sechage industriel
Zone Industrielle Rue Jacques Messager - 59175 TEMPLEMARS
FRAN?A

web
contact@neu-si.com
33 (0)3 28 16 01 80

Assecadors
Cambra, amb carros de safates
Séchoirs air chaud, étuve
Assecat de cereals, verdures, farina, cacao, plantes aromàtiques, fruits, fruits secs, sal, sucre, peix, llavors, etc.
Sistema discontinu adaptat a volums de producció de l'ordre de 1-10 t/dia
Mitjana-gran