PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

HERBAS d.o.o.
Starogradački Marof 70, 33405 Pitomača Kolodvorska BB, Budančevica,48362 Kloštar Podravski
CROÀCIA

web
herbas@herbas.hr
+385 48 816107

Assecadors
Cambra, amb carros de safates
Termogeneració
Trolley Dryer
Assecador d'herbes, fruits i vegetals
Assecador de cambra amb carros. El material de processament es dosifica en una capa uniforme a les prestatgeries de carrets que es col·loquen dins de l'assecadora. L??escalfament de l??aire a la temperatura requerida per l??assecatge es realitza amb generador tèrmic. El ventilador bufa l??aire escalfat a l??assecadora. El flux d'aire a l'assecador es troba horitzontalment, entre les prestatgeries, és a dir, entre capes de material de processament. L??aire saturat d??humitat s??expulsa a través dels solts de sortida o canals de sortida i l??aire exterior insaturat s??extreu a través de les solapes o del canal per a l??aire insaturat. Per tal d'automatitzar el procés d??assecatge, a l??assecadora s??ubiquen sondes de temperatura i humitat. Quan la humitat baixa a un nivell determinat (segons els paràmetres establerts a l??armari de control), la vàlvula per descarregar l??aire humit es tanca i l??assecat es realitza en recirculació d??aire insaturat.
Petita-mitjana