PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

HERBAS d.o.o.
Starogradački Marof 70, 33405 Pitomača Kolodvorska BB, Budančevica,48362 Kloštar Podravski
CROÀCIA

web
herbas@herbas.hr
+385 48 816107

Assecadors
Cambra, amb carros de safates
Termogeneració
Trolley Dryer
Assecador d'herbes, fruits i vegetals
Assecador de cambra amb carros. El material de processament es dosifica en una capa uniforme a les prestatgeries de carrets que es col·loquen dins de l'assecadora. L’escalfament de l’aire a la temperatura requerida per l’assecatge es realitza amb generador tèrmic. El ventilador bufa l’aire escalfat a l’assecadora. El flux d'aire a l'assecador es troba horitzontalment, entre les prestatgeries, és a dir, entre capes de material de processament. L’aire saturat d’humitat s’expulsa a través dels solts de sortida o canals de sortida i l’aire exterior insaturat s’extreu a través de les solapes o del canal per a l’aire insaturat. Per tal d'automatitzar el procés d’assecatge, a l’assecadora s’ubiquen sondes de temperatura i humitat. Quan la humitat baixa a un nivell determinat (segons els paràmetres establerts a l’armari de control), la vàlvula per descarregar l’aire humit es tanca i l’assecat es realitza en recirculació d’aire insaturat.
Petita-mitjana