PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Innotech
Weilemer Weg 27 71155 Altdorf
ALEMANYA

web
info@innotech-ing.de
49 7031 744741

Assecadors
Cambra, amb carros de safates
Es pot escalfar amb gas, fuel, fusta o energia solar
Chamber dryer
Assecat de plantes aromàtiques i medicinals o altres productes agraris
El calor es transfereix a l’aire reciclat mitjançant un intercanviador de calor aire-aigua que s’instal·la al nivell superior de la cambra d’assecat. Fluxe d'aire: 20.000 m3/h. Després d’haver barrejat amb aire fresc, l’aire d’assecat s’entra verticalment a la cambra d’assecat. Es poden carregar fins a 10 carretilles amb 30 safates cadascuna a la cambra d'assecat. Les parets estan aïllades. S'aprofita l'espai, perquè la operació continua permet que surti primer el que ha entrat primer. Característiques: - Longitud: 10 m, amplada: 2,20 m, altura: 3,50 m - 2 portes - 10 Carros i safates d'inox.
Mitjana-gran