PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Innotech
Weilemer Weg 27 71155 Altdorf
ALEMANYA

web
info@innotech-ing.de
49 7031 744741

Assecadors
Continu
Es pot escalfar amb gas, fuel, fusta o energia solar
Overflow continuous dryer
Assecat de plantes aromàtiques i medicinals o altres productes herbacis, fruites, peix, carn
La disposició especial de les 25 caixes d??assecat a la cambra d??assecatge, fàcils de moure, així com el flux d??aire optimitzat i un règim d??assecatge adaptat al producte són requisits imprescindibles per a requeriments energètics específics baixos
Gran