PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

NEU Sechage industriel
Zone Industrielle Rue Jacques Messager - 59175 TEMPLEMARS
FRAN?A

web
contact@neu-si.com
33 (0)3 28 16 01 80

Assecadors
Continu
Séchoirs air chaud, tunnel
Assecat de cereals, verdures, farina, cacao, plantes aromàtiques, fruits, fruits secs, sal, sucre, peix, llavors, etc.
Sistema continu que permet deshidratar grans quantitats de productes alimentaris, de l'ordre de 1 a 10 t/h
Gran