PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

TERMOPLIN
11400 Mladenovac, Kragujeva?ka 42 D
SÈRBIA

web
office@termoplin.rs
00381 11/6238 161

Assecadors
Termogenerador, fuel
Termogeneració
TD Thermogenerators on solid fuel
Generador tèrmic amb combustibles fòssils
Permet escalfar gran superfícies (magatzems, granges, hivernacles). Combustibles: fusta, estella, carbó. Eficiència del 90%. Diferents potències tèrmiques: de 60 a 175 kw
Mitjana-gran