PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

TERMOPLIN
11400 Mladenovac, Kragujeva?ka 42 D
SÈRBIA

web
office@termoplin.rs
00381 11/6238 161

Assecadors
Termogenerador, fuel
Termogeneració
UT Thermogenerators solid fuel-petroleum-gas
Generador tèrmic automàtic
Permet escalfar gran superfícies (magatzems, granges, hivernacles). Combustibles: pèl·let, biomassa, estella, llavors (oliva, pruna, prèssess, albercoc, cirera...), carbó, panotxa de blat de moro. Disposa d'un alimentador automàtic. Eficiència del 90%
Mitjana-gran