PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

TERMOPLIN
11400 Mladenovac, Kragujeva?ka 42 D
SÈRBIA

web
office@termoplin.rs
00381 11/6238 161

Assecadors
Termogenerador, gas
Termogeneració
TGN thermogenerator gas-fuel
Generador tèrmic amb gas
Permet escalfar gran superfícies (magatzems, granges, hivernacles). L'aire escalfat no es barreja amb els productes de la combustió. Opera automàticament i es regula amb un termostat. Pot utilitzar gas natural, propà o butà. Diferents potències tèrmiques: de 35 a 350 kw
Mitjana-gran