PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

R.E.U.S.
92, Avenue du Général de Gaulle 06340 Drap
FRANÇA

web
ets.reus.direction@orange.fr
+33(0)789386553

Extractors
Extractor
Ultrasons
Extracteur ultrasons type PEX3N
Obtenir extractes vegetals rics en principis actius, sense additius químics, amb dissolvents naturals. Permet obtenir colorant a partir de residus de la destil·lació de farigola, o aromatitzar vinagres
Capacitat: 0,5-2,6 l Permet treballar a una freqüència US optimitzada. Tanc de treball i suport tot en inox. 200W 230V mono. Explota al màxim encara que siguin petites quanitats. Extreu en 15 minuts.
Petita