PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

R.E.U.S.
92, Avenue du Général de Gaulle 06340 Drap
FRANÇA

web
ets.reus.direction@orange.fr
+33(0)789386553

Extractors
Extractor
Ultrasons
Ultrasons pour l'industrie
Obtenir extractes vegetals per fitoteràpia, farmàcia, vermut, aromatització d'oli i vinagre, conyac, gin, wisky
Concepció i realització de cadenes d'extractes vegetals i producció de receptes específiques
Mitjana-gran