PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Tournaire
70, route de la PaouteLe Plan - CS 7100406131 GRASSE
FRANÇA

web
contact@tournaire.fr
33 493 09 34 34

Extractors
Extractor
Extracció amb solvents
Solvent extraction
L'extracció amb dissolvents fa possible la recerca de molècules aromàtiques en materials vegetals i molècules actives per a les indústries de perfums, aroma i farmacèutica/sanitària.
L'extracció amb dissolvent consisteix a posar el material vegetal en contacte amb un dissolvent orgànic o verd, això permetrà migrar les molècules del material vegetal cap al dissolvent. Després filtrarem aquest dissolvent ple de molècules d'interès i acabem amb una fase d'evaporació per tal de concentrar les molècules que ens interessen en el que esdevé el producte final del procés d'extracció.
Gran