PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Iberian Coppers S.A.
Avenida Dr. Francisco Sanches, Nº 22 - Tuído, 4930-327 Gandra
PORTUGAL

web
info@copperalembic.com
351 251 823 370

Destil·ladores
Destil·lador de coure
Foc directe
Arrastre de vapor portugués y 1 columna de destilación
Obtenció d'olis essencials i aigües florals
Capacitat: 150-350 l Model format per una caldera tubular, una columna i un condensador tubular, dotat amb 2 plats de refinació (no serveixen pels olis essencials). Es poden ampliar les columnes i condensadors fins a 4 emprant la mateixa caldera (1400 l per procés de destil·lació)
Mitjana