PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Tournaire
70, route de la PaouteLe Plan - CS 7100406131 GRASSE
FRANÇA

web
contact@tournaire.fr
33 493 09 34 34

Destil·ladores
Destil·lador per vapor d'aigua, inox o coure
Mètodes: *Arrossegament de vapor *Hidrodestil·lació discontínua a pressió atmosfèrica o a pressió.
Unités de distillation
Obtenció d'olis essencials de plantes, branques, fulles, flors, arrels, rizomes, escorça, fusta, gomes, resines, fruits.
Capacitat: 50-10.000 l Els dispositius funcionen a pressió atmosfèrica o bé a pressió, fins a 2,5 bar. Si bé la destil·lació a pressió atmosfèrica és adequada en molts casos, la destil·lació a pressió permet el tractament de matèries primeres més "difícils" (fusta, arrels ...), alhora que es garanteix un estalvi de temps i un estalvi d'energia. De la mateixa manera, la destil·lació es pot fer mitjançant injecció directa de vapor a la part inferior de l??aparell, mentre que algunes matèries primeres es tracten amb hidrodistilació, amb o sense agitador. Hi ha diverses maneres de carregar / descarregar la matèria primera, des de la reixa de la cadena a la part inferior del dipòsit, passant per les comportes esglaonades de l??eix central o fins i tot de les cistelles. Els equips auxiliars també han estat dissenyats per facilitar la manipulació, garantint alhora productivitat i seguretat. Condensadors multitubulars, amb grans superfícies d'intercanvi, per a la condensació de vapors i el control de la temperatura de colada destil·lada. Vasos florentins, que permeten la separació i recollida contínua d'aigua floral i olis essencials. Es proposen diverses sèries i mides, en funció de la densitat d??olis (pesats o lleugers, o barrejats en aquest cas amb l??ús de coalescer) i les taxes de destil·lació. En funció de les necessitats de productivitat, la capacitat de càrrega dels dispositius pot variar des d??unes quantes desenes de litres, fins a 10 m3. INOX 304l o 316L Equipaments annexos: generador de vapor (elèctric, gas, fuel)
Mitjana-gran