PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

TERRATECK SAS
600 Rue Adam Grunew ald 62136 Lestrem
França

web
contact@terrateck.com
+33 (0)3 74 05 10 10

Col·lectiu Eixarcolant (Marta Palomas)
Recol·lectores
Segadora manual (càrrega en sac)
Collitadora de verdures i herbes
Quik cut 1503
Collidora manual. L??operari sosté l??eina que funciona acoblant-hi un tornavís professional amb bateria
Petita