PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

REY CONCEPT
Route du mont-Ventoux 84390 SAULT (Vaucluse)
França

web

+33490640445

Desherbatge
Binadora
Rotor
Modèle 2021
Manteniment de les males herbes al costat i entre plantes
El sistema de binar està format per rotors que treballen la terra. Dos d'aquests rotors són fixos i un tercer es retrau per treballar entre les plantes. Aquest tipus d'equipament és adaptable a tot tipus de tractors de 2 o 4 rodes motrius. La binadora pot ser autònoma o connectada directament al sistema hidràulic del tractor. La binadora s'enganxa mitjançant el sistema de tres punts del tractor. Gràcies al sistema de plegat, el transport per carretera és fàcil i segur. És sistema de comandament és hidroelèctric. Una caixa situada a la cabina controla tots els controls de la binadora. El sistema permet una escarda real que manté les plantacions al voltant i entre les plantes.
Mitjana