PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

HERBAS d.o.o.
Starogradački Marof 70, 33405 Pitomača Kolodvorska BB, Budančevica,48362 Kloštar Podravski
CROÀCIA

web
herbas@herbas.hr
+385 48 816107

Processadores d'herba seca
Filtre d'aire
Installations for filtration of air
depuració d'aire contaminat en instal·lacions de producció
Durant el procés de producció es produeix la contaminació de l??aire amb pols tecnològic. El sistema consta de tubs d??aspiració, canonades de transport, filtre amb sistema de recollida de pols i ventilador. Segons el projecte, lloc d'instal·lació i ús, el sistema de filtre pot contenir una canonada per a la descàrrega d'aire purificat a l'entorn, o en el cas de devolució d'aire purificat a la zona de producció, el sistema per a la seva distribució. La neteja de les bosses de filtre, segons la sol·licitud, es fa automàticament mitjançant vàlvules electro-pneumàtiques, electromecànicament o manualment. La capacitat, la mida i la forma del filtre es defineixen a causa dels requisits del projecte.
Gran