PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Alvan Blanch
Alvan Blanch Chelworth, Malmesbury Wiltshire SN16 9SG United Kingdom
REGNE UNIT

web
info@alvanblanch.co.uk
+44(0)166657733

Assecadors
Continu
Biomassa
Hemp dryer
Assecador de cànem
L'herba es mou al llarg del llit de l'assecador mitjançant diversos agitadors de productes, com a resultat, els productes que no flueixen lliurement es transporten fàcilment a través de l'assecador. al llarg del llit de l'assecador mitjançant diversos agitadors de productes, com a resultat, els productes que no flueixen lliurement es transporten fàcilment a través de l'assecador. La velocitat a la qual el producte és mou per l'assecador és controla amb els accionaments de velocitat variable. El filador principal a la secció d'alimentació de l'assecador permet a l'usuari ajustar la profunditat del llit de la càrrega inicial. Aquests sistemes d'assecat de cànem comencen a partir dels 10 metres i arriben fins a 50 metres de llarg, depenent de les demandes de capacitat
Gran