PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Iberian Coppers S.A.
Avenida Dr. Francisco Sanches, Nº 22 - Tuído, 4930-327 Gandra
PORTUGAL

web
info@copperalembic.com
351 251 823 370

Destil·ladores
Destil·lador de coure
Foc directe
Kits destilación aceites esenciales y hidrosoles
Obtenció d'olis essencials i hidrolats
Capacitat: 2,5 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 -40 -60 litres. Hi ha models que inclouen columna rotativa
Petita