PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Tournaire
70, route de la PaouteLe Plan - CS 7100406131 GRASSE
FRANÇA

web
contact@tournaire.fr
33 493 09 34 34

Extractors
Extractor
Extracció amb microones i ultrasons
Microwave and ultrasound extraction
Extracció d'aigua de flors de roses mitjançant microones i ultrasons, permetent obtenir un oli essencial que després es pot combinar amb la fabricació de locions, cremes hidratants i sabons per a la indústria cosmètica i farmacèutica. Aquests proce
Tres tipus d'extracció: extracció sense dissolvents, extracció en medi líquid i extracció per recirculació en capes fines, i finalment, un equip mitjançant la fabricació dels equips dedicats al microones. Els principals avantatges i beneficis de l'extracció vegetal per microones són, en primer lloc, la possibilitat de treballar sense dissolvent o amb molt poc dissolvent, d'aquí un procés de producció ecològic respectant les normes i certificacions REACH. El segon avantatge serà l'estalvi de temps i energia, és un procés econòmic, la possibilitat de treballar directament al cor de les cèl·lules sense cap acció mecànica o tèrmica, per tant no alteració de les propietats organolèptiques i químiques dels principis actius, i la possibilitat de tenir un rendiment molt alt dirigint-se a les molècules i els principis actius.
Mitjana-gran