PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

LLEAL, S.A.
C. Mollet, 53 Pol. Ind Palou Nord 08401 Granollers
SPAIN

web
lleal@lleal.com
+34 938 611 601

Processadores d'herba seca
Mescladora
Mesclador bicònico BC
Mesclar. Mescla i homogeneïtzació amb suavitat i sense cisallament. Barreja sòlid / sòlid i sòlid / líquid, en forma de pols, escames o granulat. Mescladora de sòlids en forma de pols, escames o granulats. Mescles no intensives, hogeneització de l
Bombo giratori, sense pales deflactores
Mitjana-gran