PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

LLEAL, S.A.
C. Mollet, 53 Pol. Ind Palou Nord 08401 Granollers
SPAIN

web
lleal@lleal.com
+34 938 611 601

Processadores d'herba seca
Mescladora
Mesclador de BANDES de laboratori
Mesclar
tipus estàtic amb càrrega horitzontal. Els elements d??agitació són dues espirals oposades, de tal manera, que els moviments d??ambdues són complementaris i eviten, d??una banda, l??acumulació de partícules en els extrems del mesclador, i per un altre, la formació de zones mortes sense agitació. A diferència de la versió industrial, la descàrrega es pot realitzar mitjançant una vàlvula o bolcant el mesclador.
No especificada