PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

LLEAL, S.A.
C. Mollet, 53 Pol. Ind Palou Nord 08401 Granollers
SPAIN

web
lleal@lleal.com
+34 938 611 601

Processadores d'herba seca
Mescladora
Mesclador en V
Barrejar suaument i amb fluidesa entre sòlids a qualsevol percentatge, i sòlid/líquid en forma de pols o granulat i amb diferents pesos específics.
Disseny en V, acció radial, sense pales deflactores
Mitjana-gran