PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

LLEAL, S.A.
C. Mollet, 53Pol. Ind Palou Nord08401 Granollers
ESPANYA

web
lleal@lleal.com
+34 938 611 601

Processadores d'herba seca
Mescladora
Mesclador de sòlids en V de laboratori
gran precisió per a mescles de sòlids en pols o granulat i amb possibilitat d??addició de líquids fins un màxim del 10%. Efectivitat de la mescla que realitzen (d??1 a 100.000 parts) i per la seva facilitat de neteja
Opcionalment se li pot acoblar un eix esterrossador i un injector de líquids
No especificada