PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

WINICKER & LIEBER
Hansastraße 1 D-26316 Varel
ALEMANYA

web

49 (0)4451/3346

Processadores d'herba seca
Molí
ganivetes
Scratching-knives grinding machine L 7
Moldre
Esmolada precisa dels ganivets de ratllat. Les vores de la matèria primera es molen alhora. Treball senzill i ràpid dels ganivets. Subministrament continu de líquid de refrigeració amb vores duradores. Trituració de diferents angles. Funcionament fàcil. Simplicitat = vida útil més llarga.
Mitjana