PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

URSCHEL
1200 Cutting Edge Drive, Chesterton
EEUU

web
spain@urschel.com
91 002 31 02

Sergio Gil URSCHEL ESPAÑA, SL. AV. MONTES DE OCA, N° 19, NAVE 1 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 28703-MADRID
Processadores d'herba seca
Talladora
ganivetes
Model J9-A Dicer
Per tallar en daus i tires
La mida màxima a l'entrada per als productes ferms quan la màquina està equipada amb peces estàndard és de 9,5 mm de gruix i quan la màquina està equipada amb un rotlle d??alimentació opcional és de 12,7 mm de gruix. Produeix una gran varietat de daus fins a 4,8 mm i diversos talls. Les peces de contacte amb els productes són d??acer inoxidable. Ofereix un funcionament per a una producció ininterrompuda.
Mitjana-gran