PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

WINICKER & LIEBER
Hansastraße 1 D-26316 Varel
ALEMANYA

web

49 (0)4451/3346

Processadores d'herba seca
Talladora
ganivetes
Cutting machines
Tallar amb precisió plantes aromàtiques i medicinals, vegetals deshidratats, tabac, etc. Processar fulles, escorces, arrels, summitats florides i planta sencera
Tipus de tall: - En tires: de 0,5 a 22 mm - En daus: de 2x2 mm a 15x15 mmx - Rectangular: ventall ampli de mides. Funcionament: El producte s??alimenta pas a pas. Després d??haver estat curosament comprimit per cinc rotllos de premsa a l'entrada. Davant de l'entrada els ganivets es mouen amunt i avall sobre una línia el·líptica. Aquest moviment es sincronitza als intervals d??alimentació del producte: - Els ganivets baixen (a prop de l'entrada) > tall (parada del producte) - Els ganivets pugen (lluny de l'entrada) > alimentació del producte. D'acord amb les mides de tall ajustades, el producte compactat cap a fora es talla la boca en peces uniformes. Avantatges: - Mida molt precisa i homogènia de producte tallat. No s'escalfen les matèries primeres. - El producte tallat no conté gairebé pols (no hi ha pèrdues). - Fàcil processament, fins i tot de matèries primeres llargues, elàstiques i fibroses. - Disseny resistent i senzillesa mecànica -> durabilitat i vida útil més llarga. - Funcionament econòmic i tranquil.
Mitjana-gran