PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

LLEAL, S.A.
C. Mollet, 53Pol. Ind Palou Nord08401 Granollers
ESPANYA

web
lleal@lleal.com
+34 938 611 601

Processadores d'herba seca
Tamisadora
Tamisadora MICRA 200
Tamisar. Ideal per a anàlisis granulomètriques per via seca (des de 32 microns) utilitzant sedassos normalitzats de 200 mm de diàmetre. Aplicació en controls de qualitat per a processos continus de mòlta, assecatge, etc.
Funciona pel principi aerodinàmic d'escombrada/aspiració, únic per obtenir resultats amb la màxima nitidesa de separació, sense alterar la granulometria real del producte ni fer malbé el tamís per fi que sigui.
Petita