PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

OCHIAI CUTLERY MANUFACTURING CO, LTD
58 Nishikata, Kikugawa-city, Shizuoka-ken
JAPÓ

web
http://www.ochiai-1.co.jp/english/contact/index.html
0537-36-2165

Recol·lectores
Dalladora
Collitadora de te, adaptable a PAM
V8 S / V8 world 2
Barra de tall recta de 1000 A 1600 mm d'amplada de tall. Portable entre 2 persones. Motodl mix gasolina/oli
Petita