PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

ETS CLIER
84340 Malaucène
FRANÇA

web
contact@clier.fr
+33(0)490361921

Dolado agroindustrial, SL
Recol·lectores
Segadora d'espígol acoplada (lligadora)
Recol·lecció de lavanda/lavandí en garbes
Récolteuse en gerbe lieuse - RPP05
Adaptada al costat del tractor.
No especificada