PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

PACK TTI (Hortihands)
Pack TTIGildenweg 16NL-3334 KC Zwijndrecht
PAÏSOS BAIXOS

web
info@packtti.com
+31 (0) 88 425 62 44

Recol·lectores
Segadora manual (càrrega en caixes)
Collitadora de verdures i herbes
EazyCut VegTerra
sobre rodes amb barra de tall i cinta transportadora. Recull sobre caixes. Ample de tall 2000 mm. Dirigida per 1 o 2 persones
Petita