PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Bulkit SAS
RD666,47260 Granges-sur-Lot
FRANÇA

web

33 (0)5 53 88 98 80

Assecadors
Caixó, a granel
Estàtic (aire calent)
Solutions de séchage en benne, en containers
Assecat de productes agrícoles
Inclou: - Generador d'aire calent (gas propà) - Ventilador centífug - Contenidors 1,5 m3 o bolquetes (remolcs).
Gran