PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Lavergne
3 rue de l'Aubépine Z.I. l'Églantier 91090 Evry-Lisses
FRANÇA

web
lavergne@lavergne-sa.com
(33)1 64 97 72 65

Extractors
Extractor
Dissolvent
Extracteurs classiques. Extracteurs pilotes
Obtenir extractes diversos (colorants, extractes glicèrics, etc.
Capacitat: 50-200 l Opció d'extractor pilot
Mitjana