PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Verdoire Rémy
24,Chemin de Transloupies Ancienne route de Nîmes 30360 Ners
FRANÇA

web
contact@verdoire.fr
33 (0)4.66.83.63.14

Recol·lectores
Remolc destil·lador
Caissons de distillation
Remolc que fa de vas de destil·lació
Capacitat de 6 a 25 m3. Vehicles d'acord amb codi de circulació
Gran