PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

LLEAL, S.A.
C. Mollet, 53 Pol. Ind Palou Nord 08401 Granollers
SPAIN

web
lleal@lleal.com
+34 938 611 601

Processadores d'herba seca
Mescladora
Mesclador de bandes MB
Barreja íntima de sòlids secs, polsosos o granulats
Disseny horitzontal, amb eix mesclador amb dos grups de pales oposades, situades al llarg de l'eix amb soports transversals
Mitjana-gran