PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

FRANZ SAGEMÜLLER GMBH
Nordstr. 30 D-26345 Bockhorn
ALEMANYA

web
mail@franzsagemueller.de
49 44 53-7 16 91

Processadores d'herba seca
Transport pneumàtic
Pneumatic conveying equipment
Transportar, classificar
Distribució de distàncies complicades, classificació i també refrigeració del tabac.
Mitjana-gran