PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Preus de la biomassa

La biomassa té històricament un preu molt més estable que els combustibles fòssils, els quals van tenir un cost molt baix l’any 2016, fins i tot el gas natural inferior al dels pèl·lets i la llenya. Des de llavors, la tendència del preu del gas i el gasoil és creixent.

Comparativa de preus de la biomassa vs combustibles fòssils


 

Font: Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola (ICAEN)
Preus mitjos a consumidor final, iva inclòs. Biomassa inclòs el transport també. Gas natural sector domèstic