PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Preus del suro

  • Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
  • Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Girona.
  • Els preus dret i apilat són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 1.700 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.

 

Variació real de preus (2018):

  • In situ: -8,17%
  • Apilat en rasa: -6,03%
  • Trituració: -0,12%
  • Especialitats: –
  • Taps: 8,42% 


Enllaços relacionats