PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Producció de fusta

Aprofitaments forestals fusters per comarca (Darrera publicació – 2017)

Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. Últimes dades publicades 2017.

 


Evolució dels aprofitaments forestals fusters a Catalunya

 

Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Coníferes

Dades des de 1988. Unitats (m3)

Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Planifolis

Dades des de 1988. Unitats (m3)

Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

 

Enllaços relacionats