PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Producció de tòfona

Les dades quantitatives referents al “Potencial de producció” són estimacions.

Les dades referides a la “Quantitat comercialitzada” indicada a la taula, s’han obtingut a través de persones informades contactades directament pel CTFC.

 

Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

 

Mapa d’aptitud per al cultiu de la tòfona negra (Tuber melanosporum Vitt.)

Font del mapa: COLINAS, C., CAPDEVILA, J.M., OLIACH, D., FISCHER, C.R., BONET, J.A., 2007.
Mapa d’aptitud per al cultiu de la tòfona negra (Tuber melanosporum Vitt.) a Catalunya (pdf)
Ed. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Solsona, 134 p. ISBN: 978-84-611-7637-3.
Enllaços relacionats