MEDI
FORESTAL

Àrees de gestió cinegètica

La caça és un esport o una activitat recreativa molt desenvolupada a Catalunya i per això, alhora de realitzar-la cal tenir en compte diversos aspectes importants com serien l’obtenció de llicències i permisos, saber on i quan es pot caçar, conèixer quines són les espècies cinegètiques… A més a més, existeix un Pla estratègic amb l’objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials.
Més informació: La caça

 

Mapa de les àrees de gestió cinegètica de Catalunya

Enllaços relacionats