MEDI
FORESTAL

NDVI – Normalized Difference Vegetation Index

El Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) serveix bàsicament per a mesurar el creixement de les plantes, determinar cobertes vegetals i controlar la producció de biomassa.

Com es calcula?

Les càmeres digitals aerotransportades de l’ICGC obtenen informació de quatre regions de l’espectre electromagnètic, concretament del vermell, del verd, del blau i de l’infraroig proper (aquest últim no visible per l’ull humà). Doncs bé, l’NDVI es calcula a partir de la informació obtinguda del vermell i de l’infraroig proper, amb la següent fórmula:

NDVI = (infraroig proper – vermell) / (infraroig proper + vermell)

Com s’interpreta?

Quan un arbre és vigorós, reflecteix molta radiació solar en l’infraroig proper i poca en el vermell i, en conseqüència, s’obté un NDVI elevat. En canvi, quan un arbre està malalt, passa el contrari.

Per exemple, si un arbre vigorós reflecteix un 50% en l’infraroig proper i un 8% en el vermell, l’NDVI serà 0,72, seguint la fórmula anterior. En canvi, si un arbre malalt reflecteix un 40% en l’infraroig proper i un 20% en el vermell, l’NDVI serà 0,33.

Per tant, tenint en compte que l’NDVI sempre resulta en un número entre -1 i 1, per raó de la forma en què es calcula, es podria dir que un NDVI < 0 es correspon amb cobertes artificials o zones d’aigua, un NDVI entre 0 i 0,3 es correspon amb sòl nu, i un NDVI elevat es correspon amb zones de vegetació.

  • (NDVI < 0), corresponents a aigua o cobertes artificials, de color vermell.
  • (0 < NDVI < 0,2),corresponents a sòl nu o vegetació morta, de color taronja.
  • (0,2 < NDVI < 0,4), corresponents a vegetació dispersa o poc vigorosa, de color groc.
  • (0,4 < NDVI < 0,6), corresponents a vegetació abundant i vigorosa, de color verd clar.
  • (NDVI > 0,6), corresponents a vegetació molt densa i vigorosa, de color verd fosc.

Mapa de l’NDVI a Catalunya (Anys 2011 al 2017):

Enllaços relacionats