MEDI
FORESTAL

Sup. arb. – Mapa de Cobertes del Sòl

 

Superfície arbrada per espècies a Catalunya segons el “Mapa de cobertes del sòl” 


 

Font: Mapa de cobertes del sòl (CREAF – 2009)

 

Enllaços relacionats