MEDI
FORESTAL

Canvis en els hàbitats (2003-2012)

Comparació entre les versions 1 i 2 de la Cartografia dels hàbitats CORINE de Catalunya (CHC50).

Lobjectiu de l’estudi és avaluar els canvis produïts als hàbitats en els 11 anys transcorreguts entre els vols de referència utilitzats per a l’aixecament cartogràfic de les dues versions de la Cartografia dels hàbitats 1:50.000 (CHC50): la versió 1 (1998-2003) i la versió 2 actual (2008-2012).

Per tal de discernir els canvis reals del paisatge dels que són conseqüència de diferències en la metodologia i el criteri científic, s’ha desenvolupat un protocol de treball específic.

Els resultats obtinguts indiquen quina és la probabilitat que s’hagi produït un canvi real en els hàbitats en l’espai temporal considerat, i amb un interval de confiança d’aquesta probabilitat.

Font: Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. (UB)
Enllaços relacionats

Manual dels hàbitats: