MEDI
FORESTAL

Pla d’Espais d’Interès Natural

A Catalunya, el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat l’any 1992, és l’instrument de planificació de nivell superior que estructura el sistema d’espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla territorial de Catalunya (1995).

Els objectius fonamentals del PEIN són dos:

  • Establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del territori de Catalunya.
  • Donar una protecció bàsica a aquests espais.

Tots els espais del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya estan inclosos al PEIN.

Dades i superfície

Actualització: Desembre de 2019. Les dades representades a la taula són explusivament terrestres.

Les superfícies del PEIN estan calculades a partir de la superposició, mitjançant mètodes SIG (Sistema d’Informació Geogràfica), de la base municipal 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (versió 01/01/2018) i les bases cartogràfiques d’espais naturals protegits 1:50.000 del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per aquesta raó, aquests valors no són exactes i tenen caràcter orientatiu/informatiu.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mapa dels espais d’interès natural:

Actualització: Desembre de 2019.

Enllaços relacionats