MEDI
FORESTAL

Variables biofísiques de l’arbrat de Catalunya

L’ICGC i el CREAF han generat conjuntament els mapes de variables biofísiques de l’arbrat de Catalunya, amb la col·laboració del DARP. Aquests mapes quantifiquen algunes de les principals variables biofísiques de les masses forestals com ara: l’estoc de carboni aeri,  la biomassa aèria total, el volum amb escorça o el recobriment arbori i ens permeten tenir un coneixement precís de l’estat dels nostres boscos. L’ús d’aquesta informació esdevé un salt qualitatiu en la planificació i gestió forestal a gran escala.

Els mapes es representen en format ràster amb una mida de píxel de 20m i s’ofereixen al públic a través d’un servei WMS descrit al web de l’ICGC. Durant aquest 2016 l’ICGC l’oferirà també com a producte de descàrrega al  web.

La confecció dels mapes ha estat possible gràcies a l’aprofitament que es fa de la informació estructural dels boscos que proporcionen les dades del sensor LiDAR i que ha estat recollida per diferents vols que ha realitzat l’ICGC amb aquest sensor, entre els anys 2008 i 2011, i que recobreixen Catalunya.

El sensor LiDAR, embarcat en un avió, realitza un escaneig del terreny proporcionant una informació tridimensional, en forma de núvol de punts classificat.

El mapa conté la representació de diverses variables biofísiques de l’arbrat de Catalunya.

Cada píxel del mapa conté:

Informació del píxel Nom Rang d’escales
Volum amb escorça (m3/ha) VAE Totes les escales
Alçada mitjana (m) Hmitjana Totes les escales
Fracció de cabuda coberta (%) FCC Totes les escales
Diàmetre normal mitjà (cm) DBHm Totes les escales
Carboni aeri total (t/ha) CAT Totes les escales
Biomassa foliar (t/ha) BF Totes les escales
Biomassa aèria total (t/ha) BAT Totes les escales
Àrea basal (m2/ha) AB Totes les escales

Com interpretar el mapa:

Documentació dels mapes de variables biofísiques de Catalunya (descàrrega de la notícia en format pdf)

Enllaços relacionats